ULTRA Tannex

Vaatwasmachine detergent

ULTRA TANNEX is een uiterst geconcentreerd detergent met  actief chloor. De extra toevoeging van waterverzachters maakt het    uitermate geschikt voor gebruik met hard water. 
ULTRA TANNEX, verwijdert tannine vlekken, gaat kalkvorming tegen en beschermt de machine

 

Verpakking : 5 , 25 liter

 Gebruiksaanwijzing

Automatische machine : doseerpomp instellen op 2 - 2,5 ml per liter water

Semi-automatische machine : gebruik ongeveer 25 ml totaal per wasbeurt

NIET  op ALUMINIUM kookgerei gebruiken!

Toepassingsdomein:

Alle types vaatwassers voor de grootkeuken

Aanbevolen voor bejaardentehuizen, ziekenhuissector, thee- en koffiehuizen 

Code no :1327

ADR item 42 (b) klasse 8

 

Bevat Kalium Hydroxide                                           .

R31 - contact met zuren maakt giftig gas vrij

R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.

S2 - Buiten het bereik van kinderen houden.                                                           

S24/25 - Vermijd contact met ogen en huid.

S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen  en oogbescherming;  trek gecontamineerde kleding onmiddellijk uit.                           

S26 - Bij oogcontact onmiddellijk spoelen met veel water en een arts waarschuwen

S45 - bij ongeval of zich onwel voelen onmiddellijk een arts raadplegen