ULTRA RINSE

Spoelglansmiddel

ULTRA RINSE is een geconcentreerd spoelglansmiddel met alcohol dat zorgt voor een streeploze afloop van het spoelwater waardoor  een schitterende en droge vaat gewaarborgd is.

 

 Verpakking : 5,  12.5 liter

 

 


Gebruiksaanwijzing
 

Gebruik samen met Ultra Clean detergenten voor een perfect resultaat.
Doseer  0.3 0.4 ml per liter water.

Toepassingsgebied :

Alle vaat- en glazenwassers met spoelcyclus.

 

Code no : 1324

ADR :  /

R36/38 Irriterend voor ogen en huid

S2 - Buiten het bereik van kinderen houden                        

S24/25 - Contact met de ogen vermijden.  

S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril