ULTRA CLEAN H

Vaatwasmachine detergent

ULTRA CLEAN H is een uiterst geconcentreerd wasmiddel met krachtige laagschuimende detergenten en waterverzachters waardoor het uitermate  geschikt  is voor hard water. 
ULTRA CLEAN H bevat geen fosfaten, gaat kalkvorming tegen en beschermt de machine

 

Verpakking : 5, 12.5 liter

 Gebruiksaanwijzing

Automatische machine : doseerpomp instellen op 2 -2.5 ml per liter water

Semi-automatische machine : gebruik ongeveer 25 ml totaal per wasbeurt

Toepassingsdomein:

Alle types professionele vaatwassers , niet geschikt voor aluminium. Voor alle reiniging waar geen schuim gewenst wordt zoals met schuurmachines en hogedrukreinigers.

 

Code no :1316

ADR item 42 (b) klasse 8

 

Bevat Natrium Hydroxide .

R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.

S2 - Buiten het bereik van kinderen houden.

S24/25 - Vermijd contact met ogen en huid.

S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen  en oogbescherming;  trek gecontamineerde kleding onmiddellijk uit.                           

 S26 - Bij oogcontact onmiddellijk spoelen met veel water en een arts waarschuwen