SMOKE CLEAN

Oven - en grillreiniger

SMOKE CLEAN is de top onder de ovenreinigers : 
SMOKE CLEANelimineert  op een zeer effectieve manier verkoolde vetten, verkoolde eetwaren en roet.

 

 Verpakking : 5, 25 liter

 


 
Gebruiksaanwijzing

Smoke clean wordt 3 tot 5 x verdund met water voor gebruik in ovens en op branders!

Voor zeer lastige gevallen : het te reinigen oppervlak opwarmen tot 50 °C .Product laten inwerken alvorens te verwijderen, spoelen met water.

Normaal gebruik :  5 x verdunnen en  een sproeifles gebruiken; even laten inwerken en spoelen met water; afdrogen met papier of vod; handschoenen dragen!

Toepassingsdomein:

Ovens, rookkamers, grills, bakplaten, fornuizen
Ontroeten van glasplaten van haardcassettes
Ontkolen van industriėle branders

Niet gebruiken in een hete oven (temperatuur boven 65°C), kan vlekken veroorzaken op inox

Niet  op aluminium gebruiken!

Handschoenen dragen en onderarmen bedekken

 

Code no : 1325

ADR item 42 (b) klasse 8

 

R35 -  Veroorzaakt ernstige brandwonden                            

S24/25 - vermijd contact met ogen en huid

S2 - Buiten het bereik van kinderen houden                       

S26 - Bij contact met de ogen onmiddellijk en overvloedig spoelen met water, een dokter raadplegen                                             

S36/37/39Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen  en oog/gezichtsbescherming               

S7 - Trek gecontamineerde kledij onmiddellijk uit 

Bevat Kalium Hydroxide