POWERFORCE ECO

Veelzijdig reinigingsmiddel en ontvetter

 

Powerforce Eco is een veelzijdig reinigingsproduct en goede ontvetter  die ontwikkeld werd voor het reinigen van wagens, installaties,  vloeren en wanden met of zonder hogedrukreiniger.

 

Verpakking : 25 , 205 liter

 

Gebruiksaanwijzing

Algemeen : reinigen met borstel, dweil of hogedrukreiniger bij een verdunning van 2 % . Nadien spoelen met water.
Met een sproeifles 10% gebruiken.

Toepassingsgebied:

Algemene reiniger voor alle voertuigen, vloeren en wanden.

 

Code no : 1142

ADR :   42 c

 

Irriterend

R36/38 - Irriterend voor ogen en huid

S2 - Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                                  

S24/25 -  contact met de ogen en de huid vermijden.

S36/37/39 - Draag een geschikte beschermende kleding, handschoenen

en oogbescherming.                            

Bevat  Natrium hydroxide