GLASS WASH

Vaatwasdetergent voor glazen

GLASS WASH is uitermate geschikt voor het reinigen van glazen  en delicaat porselein in industriële vaatwassers zowel in hard als zacht water

 Verpakking : 5  liter

 

 

 Gebruiksaanwijzing

Doseerpomp instellen op 3.5 ml per liter.

 

Toepassingsgebied :

Cafés, restaurants, hotels enz.

Code no : 1317

ADR :  klasse 8 item 42 (b)

 

Bevat Natrium Hydroxyde  

R34 - veroorzaakt brandwonden        

S2 - Buiten het bereik van kinderen houden.                                     

S24/25 - Contact met ogen en huid vermijden.

S26 - In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen en een arts raadplegen.

S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oogbescherming;