F A D

Hygiënische keukenontvetter

FAD reinigt en ontvet op een veilige manier oppervlakken die in kontakt komen met voedingswaren.  Vetten, resten van sauzen, boter, olie… worden snel geëlimineerd

 

Verpakking 5, 25 liter

 

Gebruiksaanwijzing

Leng 1 volume FAD aan met 10 tot 20 volumes water.Gebruik een vaatdoek of een sproeier voor de reiniging met de gebruiksklare vloeistof. Bij gebruik van een sproeifles afdrogen met papier; bij het besproeien van grote oppervlakken, naspoelen met zuiver water.

Toepassingsgebied:

Keukens, beenhouwerijen, bakkerijen… overal waar voedsel bereid wordt. Werktafels, afzuigkappen, wanden enz..

 

Code no :1301

ADR :  /

R36/38 - irriteert ogen en huid

S2 - Buiten het bereik van kinderen houden                       

S24/25 - vermijd contact met ogen en huid 

S36/37/39 - draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril