BIOLOGISCH WASPOEDER

Chemex Biologisch Waspoeder is een universeel wasmiddel met speciale enzymen dat geschikt is voor alle wasmachines inclusief huishoudelijke toestellen. Maakt sterk vervuilde kledij schoon zonder koken of voorwas.

  

Verpakking : 10 kg

  Gebruiksaanwijzing

 1 maatbeker (135 gram) per 5 kg was volstaat meestal.

 Toepassingsdomein:

 Hotels, hospitalen, bejaardentehuizen enz.

Code no :1517

ADR  /

R36/38 - Irriterend voor ogen en huid .         

S2 - Buiten het bereik van kinderen houden.                                                    

S24/25 - Vermijd contact met ogen en huid.

S26 - In geval van contact met de ogen, spoel met veel water en

vraag medisch advies.                           

Stof niet inademen.

Droog bewaren