ALIKLENE 

Sterk zure reiniger met meervoudige toepassing

ALIKLENE is een uitstekende, zeer geconcentreerde reiniger die zich aan het vuil hecht  waardoor het gemakkelijk met de hogedrukreiniger kan verwijderd worden; reinigt en verwijdert oppervlaktecorrosie van aluminium, verwijdert roest, cement en kalk. Bevat metaalbeschermers tegen aantasting van metalen oppervlakken.

Verpakking : 5 liter

 

Gebruiksaanwijzing

Reinigen van velgen : 5 x verdunde oplossing  op de oppervlakken sproeien en even laten inwerken (niet laten drogen!) en daarna grondig afspoelen met klaar water.

Corrosie verwijderen : voor ernstige corrosie van aluminium velgen en roest :  3 x verdunnen, enkele minuten laten inwerken en afspoelen.

Ontkalken en reinigen van baksteen, cementspatten : 5 x - 10x  verdunnen, wanden/vloeren eerst met water verzadigen

Toepassingsgebied :

Alle wielen, ook aluminium wielen, metalen structuren

Bakstenen muren, vloertegels (niet op marmer)

Niet gebruiken op geanodiseerd aluminium

Productcode no : 1205

ADR : klasse 8 item 5(b )

R 36/37 - Irriteert ogen ademhalingswegen

R34 - Veroorzaakt brandwonden.

S2 - Buiten het bereik van kinderen houden.

S26 - Bij oogcontact onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen.

S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oogprotectie,

S45 - In geval van ongeval of zich onwel voelen, onmiddellijk een arts raadplegen

S60  - Deze stof en de verpakking moeten behandeld worden als gevaarlijk afval

Bevat zoutzuur