Algemene verkoopscondities

1.      Deze verkoopscondities zijn geldig vanaf de aanvaarding van  order door ons of de levering van de producten bij directe verkoop.

2.      Er worden geen leveringskosten aangerekend binnen een straal van 15 km rond een verkoopspunt of voor geaccepteerde orders groter of gelijk aan 200 EUR in BelgiŽ of Luxemburg anders wordt 25 EUR aangerekend.

3.      Goederen die niet conform het order zijn moeten binnen de tien werkdagen aangegeven worden.

4.      Geen schade-eis in verband met tekort, beschadiging.. van de goederen zal ingewilligd worden tenzij neergelegd binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen.

5.      Wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor alle verlies, schade en  dergelijke door oneigenlijk gebruik van de producten door niet navolgen van schriftelijke instructies zoals deze op productfiches die te raadplegen zijn op deze website worden aangegeven.

6.      Wij zullen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ontstaan door chemische reacties, intoxicaties, bezoedelingen of andere fenomenen tussen verschillende producten bij opslag.

7.      Onze facturen zijn netto te betalen, zonder korting tenzij anders overeengekomen bij de bestelling.

8.      Verkopen op krediet zullen betaald worden ten laatste 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

9.      Op elk te betalen bedrag dat deze termijn overschrijdt zal per dag overschrijding een interest van 1,5 % op maandbasis worden toegepast.

10. Bij overschrijding van de vervaldatum met 1 maand wordt daarenboven een forfaitaire schadevergoeding van 65 EUR aangerekend voor administratieve kosten; gerechtskosten zijn daar niet inbegrepen.

11.  De eigendomstitel van de goederen zal niet overgaan totdat de betaling ervan door ons werd ontvangen.

12.    Voor alle betwistingen zullen de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.